ПОВТОРНИ РАБОТИ, ИЗВЪРШЕНИ С НАШИТЕ ВЛАКНА, ЗАМЕСТВАЩИ МЕТАЛНА БРОНЯ

В този раздел показваме някои референции на произведения, които да служат като пример за това какво може да се направи с нашите AR стъклени микровлакна по-специално и също със синтетични макро влакна, както и нашата прахообразна добавка FIBRATEC-CR.

От 2009 г. сме заменили електрозаварената стоманена мрежа в повече от 4,5 милиона квадратни метра бетонови настилки до днес (2021 г.) с пълен успех. И ние продължаваме да растем благодарение на доверието на нашите клиенти…