Световен номер 1 по съдържание на цирконий

Заместител на мрежата при изграждането на замазки, без да оставя следи върху повърхността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ИЗЧИСЛЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ С ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ, СА ВАЛИДНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FIBRATEC V12-AM ВЛАКНО ПОРАДИ УНИКАЛНИТЕ МУ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЗАРА

Резултатът от изчислението е ориентировъчен и не трябва да се приема като окончателен за създаване на проект. За да имате точни данни, адаптирани към вашия проект, трябва да се свържете с нашия технически отдел, като посочите всички специфични условия на вашия проект и да поискате подробно изчисление.