БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 12 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е1995 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1500 kg
100 повторения/ден: 1400 kg
200 повторения/ден: 1250 kg
300 повторения/ден: 1150 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 12 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2090 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1620 kg
100 повторения/ден: 1500 kg
200 повторения/ден: 1340 kg
300 повторения/ден: 1245 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3 m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 12 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2100 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1575 kg
100 повторения/ден: 1470 kg
200 повторения/ден: 1300 kg
300 повторения/ден: 1220 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 12 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2200 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1705 kg
100 повторения/ден: 1562 kg
200 повторения/ден: 1400 kg
300 повторения/ден: 1302 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3 m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

 

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 13 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2280 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1750 kg
100 повторения/ден: 1600 kg
200 повторения/ден: 1430 kg
300 повторения/ден: 1330 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 13 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2423 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1875 kg
100 повторения/ден: 1730 kg
200 повторения/ден: 1550 kg
300 повторения/ден: 1435 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3 m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 13 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2400 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1840 kg
100 повторения/ден: 1680 kg
200 повторения/ден: 1370 kg
300 повторения/ден: 1290 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 13 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2550 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1960 kg
100 повторения/ден: 1802 kg
200 повторения/ден: 1630 kg
300 повторения/ден: 1512 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3m – 3,5m
На открито: 2m – 3 m
Дълбочина на рязане: 4 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 14 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2565 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 1980 kg
100 повторения/ден: 1830 kg
200 повторения/ден: 1650 kg
300 повторения/ден: 1520 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,5m – 4m
На открито: 2,5m – 3,5m
Дълбочина на рязане: 4,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 14 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2755 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2135 kg
100 повторения/ден: 1980 kg
200 повторения/ден: 1775 kg
300 повторения/ден: 1645 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,5m – 4m
На открито: 2,5m – 3,5m
Дълбочина на рязане: 4,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 14 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2700 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2070 kg
100 повторения/ден: 1932 kg
200 повторения/ден: 1728 kg
300 повторения/ден: 1590 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,5m – 4m
На открито: 2,5m – 3,5m
Дълбочина на рязане: 4,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 14 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2900 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2245 kg
100 повторения/ден: 2175 kg
200 повторения/ден: 1853 kg
300 повторения/ден: 1720 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,5m – 4m
На открито: 2,5m – 3,5m
Дълбочина на рязане: 4,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 15 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е2850 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2250 kg
100 повторения/ден: 2100 kg
200 повторения/ден: 1860 kg
300 повторения/ден: 1720 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 15 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3040 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2430 kg
100 повторения/ден: 2245 kg
200 повторения/ден: 2010 kg
300 повторения/ден: 1865 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 15 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3000 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2350 kg
100 повторения/ден: 2200 kg
200 повторения/ден: 1950 kg
300 повторения/ден: 1805 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 15 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3200 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2555 kg
100 повторения/ден: 2352 kg
200 повторения/ден: 2113 kg
300 повторения/ден: 1950 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 16 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3230 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2530 kg
100 повторения/ден: 2340 kg
200 повторения/ден: 2090 kg
300 повторения/ден: 1940 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 16 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3420 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2735 kg
100 повторения/ден: 2528 kg
200 повторения/ден: 2265 kg
300 повторения/ден: 2095 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 16 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3400 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2630 kg
100 повторения/ден: 2450 kg
200 повторения/ден: 2200 kg
300 повторения/ден: 2030 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 16 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3600 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2870 kg
100 повторения/ден: 2662 kg
200 повторения/ден: 2372 kg
300 повторения/ден: 2185 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 3,75m – 4,5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 17 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3610 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2830 kg
100 повторения/ден: 2620 kg
200 повторения/ден: 2335 kg
300 повторения/ден: 2165 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 17 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3800 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3060 kg
100 повторения/ден: 2820 kg
200 повторения/ден: 2525 kg
300 повторения/ден: 2345 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 17 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3800 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 2950 kg
100 повторения/ден: 2740 kg
200 повторения/ден: 2462 kg
300 повторения/ден: 2268 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 17 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4000 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3210 kg
100 повторения/ден: 2950 kg
200 повторения/ден: 2649 kg
300 повторения/ден: 2465 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 5,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 18 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е3895 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3150 kg
100 повторения/ден: 2920 kg
200 повторения/ден: 2620 kg
300 повторения/ден: 2400 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 18 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4133 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3400 kg
100 повторения/ден: 3140 kg
200 повторения/ден: 2810 kg
300 повторения/ден: 2600 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 18 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4100 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3307 kg
100 повторения/ден: 3070 kg
200 повторения/ден: 2742 kg
300 повторения/ден: 2525 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 18 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4350 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3572 kg
100 повторения/ден: 3290 kg
200 повторения/ден: 2940 kg
300 повторения/ден: 2723 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4m – 5m
На открито: 3,5m – 4m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 19 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4275 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3470 kg
100 повторения/ден: 3200 kg
200 повторения/ден: 2860 kg
300 повторения/ден: 2660 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 19 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4513 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3750 kg
100 повторения/ден: 3465 kg
200 повторения/ден: 3100 kg
300 повторения/ден: 2875 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 19 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4500 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3640 kg
100 повторения/ден: 3355 kg
200 повторения/ден: 3007 kg
300 повторения/ден: 2790 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 19 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4750 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3930 kg
100 повторения/ден: 3641 kg
200 повторения/ден: 3248 kg
300 повторения/ден: 3020 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 20 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4655 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3800 kg
100 повторения/ден: 3500 kg
200 повторения/ден: 3140 kg
300 повторения/ден: 2910 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 20 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4940 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4120 kg
100 повторения/ден: 3810 kg
200 повторения/ден: 3410 kg
300 повторения/ден: 3160 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 20 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е4900 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 3960 kg
100 повторения/ден: 33680 kg
200 повторения/ден: 3300 kg
300 повторения/ден: 3047 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 20 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5200 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4330 kg
100 повторения/ден: 3986 kg
200 повторения/ден: 3583 kg
300 повторения/ден: 3325 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,25m – 5,5m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 6,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 21 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5035 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4150 kg
100 повторения/ден: 3840 kg
200 повторения/ден: 3430 kg
300 повторения/ден: 3180 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 21 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5415 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4510 kg
100 повторения/ден: 4170 kg
200 повторения/ден: 3730 kg
300 повторения/ден: 3465 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 21 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5300 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4350 kg
100 повторения/ден: 4030 kg
200 повторения/ден: 3580 kg
300 повторения/ден: 3325 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 21 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5700 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4730 kg
100 повторения/ден: 4370 kg
200 повторения/ден: 3900 kg
300 повторения/ден: 3642 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4m – 5m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 22 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5463 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4530 kg
100 повторения/ден: 4180 kg
200 повторения/ден: 3740 kg
300 повторения/ден: 3470 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 22 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5890 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4925 kg
100 повторения/ден: 4550 kg
200 повторения/ден: 4065 kg
300 повторения/ден: 3775 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 22 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е5750 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4750 kg
100 повторения/ден: 4365 kg
200 повторения/ден: 3920 kg
300 повторения/ден: 3660 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 22 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6200 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 5168 kg
100 повторения/ден: 4780 kg
200 повторения/ден: 4275 kg
300 повторения/ден: 3950 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,5m – 6m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 7 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 23 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6033 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4920 kg
100 повторения/ден: 4540 kg
200 повторения/ден: 4070 kg
300 повторения/ден: 3765 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 7,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 23 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6365 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 4925 kg
100 повторения/ден: 4550 kg
200 повторения/ден: 4065 kg
300 повторения/ден: 3775 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 7,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 23 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6350 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 5160 kg
100 повторения/ден: 4755 kg
200 повторения/ден: 4260 kg
300 повторения/ден: 3970 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 3m
Дълбочина на рязане: 7,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 23 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6700 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 5168 kg
100 повторения/ден: 4780 kg
200 повторения/ден: 4275 kg
300 повторения/ден: 3950 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 7,5 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 24 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6413 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 5320 kg
100 повторения/ден: 4910 kg
200 повторения/ден: 4400 kg
300 повторения/ден: 4080 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 8 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 24 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 2 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6793 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 5790 kg
100 повторения/ден: 5340 kg
200 повторения/ден: 4780 kg
300 повторения/ден: 4440 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 8 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 25 – 25 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 24 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е6750 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 5585 kg
100 повторения/ден: 5145 kg
200 повторения/ден: 4630 kg
300 повторения/ден: 4300 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 6ma
Дълбочина на рязане: 8 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ

БЕТОН HA 30 – 30 N/mm²

ДЕБЕЛИНА НА ТОВАРА 24 cm

FIBRATEC V12-AM ДОЗИРОВКА: 3 kg / m³
Статичното точково натоварване за флексотракция, което подът ще понесе за всяка опорна точка, е7150 kg
Динамичното натоварване ще бъде:
50 повторения/ден: 6070 kg
100 повторения/ден: 5590 kg
200 повторения/ден: 5002 kg
300 повторения/ден: 4670 kg
Препоръчителното разстояние между свиваемите срезове:
На закрито: 4,75m – 6,5m
На открито: 4,5m – 6m
Дълбочина на рязане: 8 cm
НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА НАПРАВИТЕ РАЗРЯЗВАНИЯТА НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ